Askøy Viking Marknad 2015

Vi arrangerer viking marknad på Herdla i år, som i fjord, siste helgen i august.
Årets marknad vil være åpen for publikum fredag 28. august kl. 18.00 til søndag 30. august kl. 16.00

Ettersom marknaden vår blir større og større for hvert år er planleggingen allerede godt i gang! Vi trenger frivillige som kan stille opp i forkant, under og etter marknaden for at det skal bli enda bedre enn i fjord! Så ønsker du å delta som frivillig, eller ønsker du å selge dine autentiske varer så blir påmeldingen i år via e-post.

Når du sender oss en e-post om påmelding så trenger vi litt informasjon av deg slik at vi kan få en god oversikt over hvem som kommer.
Vi trenger ditt fulle navn og mobil nummer som vi kan nå deg på. Adressen din, og hva du ønsker å bidra med.
Dersom du skal selge varer på marknaden vår er du velkommen til det så lenge varene dine er kopier av ting som ble brukt i vikingtiden, dette er meget viktig for oss. Og dersom vi ser varer som ikke er autentisk med tidsepoken kan vi be deg om å ta de bort fra boden din.

e-post adresse: askoymarknad@gmail.com

Vi gleder oss til å høre fra deg. 

 

This year as last year we will arrange the viking marknad at Herdla during the last week-end of August. This year’s marked will be open to the public from Friday 28th of August at 18.00 until Sunday 30th of August 16.00.

Since our marked is continously growing each year the planning is already well underway! We will need voulenteers who can help us our before, during and after the event it self so it will become an even bigger success than last year! So if you wish to join as a voulenteer, or to sell your merchandice this years registration will happen via e-mail.

We will need your full name and mobile number that we can reach you on, your address and what you’d like to contribute with.
If you are planning on selling goods on our marked you’re very welcome to do so, as long as your goods were used in the viking era. If we see goods that are not authentic with the timeline we may ask you to remove those goods.

e-mail:  askoymarknad@gmail.com

We’re looking forward to hearing from you!